دیــوونـه بـــازیـهای مـا دوتـا

هی تو !

کمی نزدیکتر بیا اما چیزی نگو


بگذار فقط ،

بگذار چشمهایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کند !

 

 

پ.ن...بخاطر این همه خوبیت...ممنون...

وقتی میخندی ، عشق کوچکترین اتفاقیست که می افتد !

+ 15 / 11 / 13927:57 PM shiNy GiRl |

وقتی‌ داغونی از غصه ،

“یکی”‌ هست که بهت مسیج میده و سلام میده

که با همون سلامش آروم میشی‌ و همه غمهات یادت میره …


این”یکی” همون صاحب خونه قلب آدمه …

+ 15 / 11 / 13927:50 PM shiNy GiRl |

+ 14 / 11 / 13927:53 PM shiNy GiRl |
دلت که میگیره
 

یهو دنیات کوچیک میشه


یهو همه چیز غیر قابل دسترس میشهیهو همه چیز نشد نی میشهاونوقت در اووووج ناامیدی...یه تلفن, یه اس ام اس, یه پیغام, یه خبرمیتونه همه چیز رو برامون دوباره خوب کنه,شاد کنه,امیدوارمون کنه

سعی کنیم از همدیگه بیشتر خبر بگیریم...

 

انســــانهــــا عمومـــــا" دو دستــــه انــد :

 
تـــــو . . . . و بقــیــــه . . . .
 
 


+ 13 / 11 / 13926:18 PM shiNy GiRl |

 

پ.ن...دلم خیلی از دنیا و آدماش گرفتهـ...خدا...

+ 12 / 11 / 13927:40 PM shiNy GiRl |
کی میگه اینجا دنیای مجازیه؟؟!!
 
هان؟؟؟
 
دنیای مجازی اون بیرونه
 
که همه با نقابن
 
همه تو قیافن
 
حتی من،حتی تو
 
دنیای واقعی اینجاس
 
همه بی ریا و خاکی
 
کسی زخماشو نمیپوشونه
 
کسی اشکاشو پاک نمیکنه
 
کسی بغضاشو قورت نمیده
 
کسی به خاطر چهرش تحقیر نمیشه
 
اینجا فرق نمیکنه با گرون ترین کامپیوتر و لب تاب باشی
 
یا ارزون ترین و قدیمی ترین
 
اینجا مملو از حرف های نگفتس
 
حرفایی که اون بیرون نمیشه زد
 
دیدی؟؟؟
 
دنیای واقعی اینجاس
 
 
+ 12 / 11 / 13927:21 PM shiNy GiRl |

 

+ 10 / 11 / 139210:44 AM shiNy GiRl |

 

خدایا...کاش هیچ وقت ذات واقعی بعضی آدما رو نشونمون نمیدادی

 

باور بد بودن بعضی از ادما سخت تر از باور خوب بودنشونه

 

کاش میذاشتی همون ادم خوبه ی قصه ی زندگیم

باقی بمونند

 

من اون خواب شیرین رو خیلی بیشتر از این

 

واقعیت تلخ دوست دارم...گاهی اوقات

 

تحمل بیداری خیلی سخت تره...

 

دلم میخواد چشمامو ببندم و فکر هیچ چیزی

 

رو نکنم و فقط برم...

 

یه جای دور که هیچ خبری از این اتفاقا نیست...

 

واقعا ما ادما چه جوری فکر کردیم که میتونیم

 

بزنیم تو گوش زندگی؟

 

یه جاهایی واقعا دیگه نمیکشی...نفس کم میاری

 

باید دستاتو ببری بالا و بگی

 

تسلـــــیم....

 

پ.ن...اگه تو و خدا را نداشتم مطمین باش

 

تا حالا صدبار میشکستم...بخاطر تلخی این روزام ببخشم

+ 10 / 11 / 13929:13 AM shiNy GiRl |

 

معجزه را هیچ گاهـ باور نداشتم...

 

امـــــــــا....

 

اینــ روزها حضورت تمام اصولم را

 

زیـــــــر سُـــــوالـ میبرد...

 

هوایت کهـ به سرم میزند...

 

دلم عجیب یکه تازی میکند...

 

وبه منطق هایم نیشخند میزند...

 

این روزها احساسم عجیب اعجاز میبیند

 

دل حکم میکند و عقل شکست میخورد...

 

معجزهـ در لبخند توستــ...

 

که چنان نیرویی دارد که دنیایم را بهم میکوبد...

 

لبخندت معجزه است...

 

وصدایت جادو...

 

که زمین و زمان را بهم میدوزد

 

تا به گوشم برســــــد....

 

صدایت رازی داردکه دلم را به لرزه می اندازد...

 

اعجــــــاز یعنی همین...

 

صدای تو و دل من....

 

+ 10 / 11 / 13928:53 AM shiNy GiRl |

 

آغوش گــــــرمتــ....

 

فرآموشم میکُنـــــــد...تمـــــآمـ لحظهـ هـای

 

ســـــــرد بی کسی را....

 

بهانهـ گیر شدهـ ام...

 

با هر لرزیدنی....

 

دلمـ بهانه ی گرمـــــای آغوشتـ را میگیرد....

 

 

 

 

 

 

+ 9 / 11 / 13926:43 PM shiNy GiRl |

 

وقتی رفتی...

 

گفتنــــــــد...از دل برود هر آنکهـ از دیدهـ رود...

 

امــــــا من در این روزها...

 

بهـ تضادش ایمان آوردهـ ام...

 

دلــــ را هم با خود ببرد هر آنکه از دیدهـ رود...

 

و تنها مشتی خاکستر...

 

میمانــــــد...از این دلــــــ...

 

+ 6 / 11 / 13928:27 PM shiNy GiRl |

 

+ 6 / 11 / 13925:12 PM shiNy GiRl |

 

سختــــــ اَســـــت...

 

کهـ بدآنـــــــی....همهـ چیز را...

 

امـــــــا...تظــــاهُـــــر کُنــــــی بهـ ندانســــــتن...

 

تنهــــا چشمانتــ را بببندی و بُگذریــ....

 

بُگــــذریــ و بُگـــــذاری فکـــر کنند...ندیدی...

 

نشنیدیــــــــ...

 

سخت استــــ بهـ سختی فرو دادنـــ

 

یکـــــ بُغــــــض تلـــــــخ....

 

و سخت تر اینکـــــهـ...

 

بدانـــــــی طوفانی در راهـ استـــ....

 

امـــا...فریــــادهایتـــــ را هیچ کس باور نداشتهـ باشد

 

و تنها توانایـــــی اتـــ...سکوتـــ باشد...

 

و سُکـــــوتــــ...

 

سختـــ است...بهـ سختی یک مرگـــ تدریجی...

 

و سختـــــ تر اینــــ استـــ کهـ...

 

آرزو کـُنـــــی...

 

ای کـــــاشـ واقعـــا...نمیدیدی و نمیشنیدی....

 

+ 5 / 11 / 13928:48 AM shiNy GiRl |

 

همهـ چیـــــــز آرامــــ اسـتــ و خوبــ....

 

اینــ میــــــــانــ....

 

تنهـــآ....وصلهـ ی نـــــاجور....

 

دلـــــ من اَستـــــ....

 

کهـ ســـاز مُخالفــــ میزند....

 

بــــآ دنیـــــــآ

 

 

 

+ 5 / 11 / 13928:37 AM shiNy GiRl |

 

 

دلم  عجیبــ هوایـــــــی شدهـ اَستــ....

هَـوایـــِ کــــودکیـ...خـآلهـ بازیــ....

هوایــ همانـ عروسکهــــآ...و ظرفــ ـهآیـ پلاستیکیــ....

 

دلـــــــم...هوایــ بویــ  نم خاکــ خونهـ ی مامانــ بُزرگـــ رو کرده....

 

هوای صندوق میوهـ هـایی کهـ درونـ حوضِ وسط حیاط

خونهـ ی مامان جونـــ خـــــآلی میشُــــد....

و مــاهیــ قــرمزایی کهـ هـــــراسونـ میشُدند...

 

و صدایــ شالاپ شلوپ آبــــ بود کهـ بهـ آسمونـ میرفتـ...

 

دلمــــــــ...

هوآیـــــ بدو بدو بـــا بچهـ هایـ قد و نیمـ قد فامیل رو کردهـ

 

و قهقهه و جیـــــغ هایــ بُلنـــــــد و از سر هیجــانـ....

و چشمــــ غرهـ های مامان جونــ....

 

دلــــم عجیبــ تنگ شدهـ استــ....

برایــ کشیدنــــ عطــــــر تنــ مامان بزرگ بهـ ریهـ هام...

 

دلمــ هوایــــ خاکــــ بازی هایــ یواشکی تو باغچهـ رو کردهـ...

 

خاکــــــ بازی هایی کهـ آخرشـ ما میموندیم و لباسهای گلی

و لبخندای عمیقمونــــ....

 

هوایــــ قرمز شدن دستها و صورتهامون....

وقتی تند تند و با هولـــ توتــ های درختــــ خونهـ ی

مامان جون رو غارتـــــ میکـــــردیم....

 

و اونقدر از شاخهـ هاشــ آویزوونــــ میشُدیمـ...

کهـ پامونـ لیز میخورد و سر زانوهامونـــ زخمی...

 

و بعدشـــ فقط جیـــــغ و گریهـ های ثانیهـ ای بود...

و لحظهـ ای بعد...

دوباره فارغ از همه چیز داشتیم قایم موشک بازی میکردیم...

 

امروز...این خونهـ همون خونستــ...

با همون درختــ توتــ و همون حوضــــ...

فقط خونهـ دیگهـ مامانــــ بزرگی ندارهـ...

و حوضش بـــــدون ماهیهـ...

و درختـــــ توتی کهـ هر سالــــ شاخهـ هاش بریدهـ میشهـ

 

هوا هم....هوا خیلیـــ ســـــرد شدهـ....

+ 3 / 11 / 13923:36 PM shiNy GiRl |

 

+ 1 / 11 / 139212:30 AM shiNy GiRl |

دلـم گــــــــــــرمـ میشَــــود...

بهـ یــــــکـ هَستـــــــم...

بهـ یکـــــــ نَتــــــــرسـ...

 

وقتیــــــ خستــ ـهـ از ایــــن همهـ

ازدحــــآمـ و شُلـــــوغی...

بهـ شـآنهـ اتــ پَنــــــآهـ مـی آورمــ...

 

دستــــــــآنــ قُــــــدرتمندتــ بهـ  رُخم میکشــــــد...

کهـ حُضــــــور داریــ ــ...

پُـــــــررنـگـــــ تر از هَمیشــ ــهـ....

 

بدون تـــــرسـ...مُحکــــــــم و قَــــــــویـ....

 

در اینـــــ روزـهــــــآیــ سَرد و یخ زدهـ...

تنهآ جـــــایی کهـ هنوز گــــــرم اَستـــ...

آغـــــــــوشـ توســــتـ...

 

تنهــــآ جاییـ کهـ دورمـ میکُنــــــد

از اینـ  همهـ دغدغهـ...

فاصلهـ ی بینــ حَــــرفهای تو و گوشهای من استـ

 

کهـ مـهــــربـانتر از همیشهـ بهـ یادمـ می آوری

عِشـــــــق هنوز هستــــــ....

 

و هنوز جـــــآنـ میدهد بهـ روح خستهـ امـ....

کهـ کــــــم نمیشود...

حتــــــی در سخـــتــ ترینـ روزهـــآ...

کهـ قولمـــــــان قولــ استـ...

 

و اینــ هر روز بیشتـــــــر...

بهـ بـــــآورمـ میرســــــد

 

 

 

 

+ 1 / 11 / 139211:58 AM shiNy GiRl |

 

+ 1 / 11 / 139211:18 AM shiNy GiRl |

زود بود خیلی زود...

واسهـ قوی بودن...واسه پشتیبان بودن...

اینکه خودت با کلی غم شب سرتو رو بالش بذاری...

اما مجبـــــــور باشی حـــــــآمی باشی...

سختهـ میفهمی؟

حق نداشتی...حق نداشتی وظیفه ی خودتو رو دوش من بذاری...

منو میفهمی؟تلخیه بغضمو چی؟

میفهمی الان باید جای من تو باشی...

ولـــــی...همیشه زنده بودن خیلی سخت تر از مــــــرگهـ....

جنگیـــــــدن خیلی نفس گیرتر از تسلیــــــم شدنه...

رفتـــــی خوابیدی تو یه گور ســـــــرد

و منو انداختی به جون ایــــــن آدما....

داداشـــم...من خیلی کوچیکم واسهـ

جــــــآی تو بودن...

همــــــش با منطق تو دارم جلو میرم...

اینکه اگه بودی

تو...تو این لحظه چی کار میکردی...

چه حرفی میزدی...

چطور برخــــــورد میکردی...

بلـــــــــند شو...

پــــــا شو و یادم بده....

نمیدونی چقدر سخته که از من انتظار دارن تو باشم...

ولی...یه موقع غصه نخوریا داداشم...

درستش میکنم...

نبینم رنگ نگرانیو تو چشمات...

تــــــــو آرومــــــــ باش...

من به جات هستم...

 

+ 1 / 11 / 139210:44 AM shiNy GiRl |